Daha fazla bölgesel kalkınmaya, genç bilim adamlarının ve profesyonellerin daha fazla üretkenliğine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Gerekli mesleklerin zamanında ve yeterli bir şekilde seçilmesi ve bölgenin bilimsel temellere dayalı gelişimi öncelikleri arasındadır.

Bologna Deklarasyonu’nun taleplerine uygun olarak, öğretim ve dinamik çalışma programlarının orjinal departmanları modeli, bölgenin gelişimi için önemli olan üniversite eğitimi almış profesyonellerin yeni ve modern profillerinin yanı sıra hem Türkiye’de hem de yurtdışında yeterlilik pazarı oluşturmaktadır.

Misyon

Kendi bölgelerinin gelişimi, değer sisteminin ve sürdürülebilirliğinin daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkmasıyla kendini ilgilendiren bölgesel bir üniversite merkezine niçin ihtiyaç duyduğumuz cevabında yatıyor.

Üniversitenin iç görevi:

 • Tamamen dünya standartlarına ve toplumun ihtiyaçlarına uyarlanmış modern ve dinamik çalışma programlarının oluşturulması,
 • Yeni bir neslin profesyonel uzmanlarının yetiştirilmesi ve bunu isteyen herkese kaliteli yüksek öğretim yapma çabası,
 • Profesyonel ileri eğitime, profesörlerin ve öğretim görevlilerinin bilgi birikimine ve eğitimine sürekli yatırım,
 • Temel, diploma ve doktora akademik çalışmaları ile bilgi edinme, becerilerin geliştirilmesi ve yeni pozisyonların öğrenilmesi için geniş bir imkanın tasarlanması,
 • Öğrencilerin öğrenim yönelimi ve modern bilgi edinme biçimlerine yönelik olumlu tutumlarının öğretim bölümleri modeli aracılığıyla yetiştirilmesi,
 • Bilimsel, profesyonel ve etik düşüncenin ilerlemesi için en iyi öğrencilerin ve en saygın profesörlerin çalışma ve çabalarının ödüllendirilmesi.

Üniversitenin dış görevi:

 • Yükseköğretimin genel sosyal rolü ve bölgesel kalkınmaya destek vermek,
 • Türkiye ve yurtdışında benzer ve diğer kurumlarla bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği,
 • Kalkınma programlarının ve projelerinin alınması, çalışması ve uygulanması amacıyla uluslararası merkezlerle sağlam bağların kurulması.
 • Alınan bilgi ve becerilerin istihdamı ve uygulanması için üniversitenin mezunlarına profesyonel destek sağlanması,
 • Kamusal platformların örgütlenmesi, bilimsel ve profesyonel konferanslar, dayanışma tahribatları ve genel nüfusun bölge halkının önemli alanlarındaki sürekli eğitimi.

Vizyon

Gelecek için ne tür bir yüksek öğretim kurumunun öngörüleceğine ilişkindir. Vizyondaki temel kurallar, kendi içlerinde aşağıdakileri içerir:

 • Gelecekteki meslekleri geliştirmek için net hedefler ve üyelerini bölgedeki sosyal hayatın güncel sorunlarının çözümünde sürekli olarak dahil etmesi için bölgesel, ulusal ve uluslararası önem taşıyan seçkin bir kurum haline geleceğini öngörmektedir.
 • Modern bilgi pazarının tüm taleplerine öğretim ve zamanında uyum sağlamak amacıyla, tüm üyeleri için dinamik liderlik, destek ve çabalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ileri eğitimin modern ve kaliteli çalışma programlarının oluşturulması ve çeşitli alanlarda bilimsel düşüncenin merkezi haline gelmeyi ve önemli bir merkez olmayı amaçlamaktadır.

Gelişim hedefleri

Gelişim Stratejisini benimseyen üniversitemiz, yüksek öğrenim kurumunun yönetimine çağdaş bir yaklaşım seçti. Sürdürmesi gereken bilimsel ve profesyonel ilerlemenin aşağıdaki amaçlarıdır:

 • Çalışma programlarının bir parçası olan tüm bilim ve sanat alanlarına yüksek düzeyde bilgi aktarımı,
 • Öğrencilerin edinilen bilgi ve becerilerinin uygulanması ile bireysel problem çözme eğitimi,
 • Bir yandan kendi mesleğinde liderlik ve diğer yandan takım çalışmasında öğrencilerin eğitimi,
 • Öğrencilerin mesleklerinde transdisipliner yetkinliklerini kullanarak disiplinlerarası projelerde çalışma için gerekli olan yeteneklerini geliştirmek,
 • Mesleği ve ilerlemesi için önemli bilgilere doğrudan ulaşabilmeleri için, sadece dil ve matematik yeterliliğini değil, bilgisayar ve yabancı dil uzmanlığını da içeren iletişim becerilerini geliştirmek,
 • Analiz ve tartışmalı akıl yürütme amacıyla, bilimsel yöntem ve mantık unsurları anlayışıyla öğrencilerde eleştirel düşüncenin uyarılması,
 • Öğrencilerin yüksek düzeyde etkileşim ve takım çalışmasıyla farklılıklara saygı gösterme ve saygı duyma kurallarının bulunması,
 • Edinilen bilgi ve becerilerin siyasal, sosyal, bilimsel, profesyonel ve kültürel düzeye aktarımını doğrudan etkileyen karar alma ve öncelikleri belirleme hazırlıklarının oluşturulması,
 • Üniversitenin tüm mezunlarının bireysel ve toplu yükümlülükleri olarak etik akıl yürütme ve değer sistemi geliştirme.

Üniversitemizin gelişimi, eğitim, bilim, beceri edinme, etik ve sosyal alanda yüksek standartları sürdürme görevi olan üniversitemiz bölgesel bir liderlik pozisyonu geliştirmek için etkileşimli bir model oluşturulmasını öngörmektedir. Küreselleşme süreçlerinin stratejik etkileri, yeni ekonomik değerlerin uygulanması ve geçişin demografik değişimleri, daha yüksek, tek serbestlik eğitimine çok boyutlu ve etkili bir yaklaşım gerektirdi.

Kaliteli ve şeffaf bir değerler sistemi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.

Gelişim önceliklerinin gerçekleştirilmesi, sadece Üniversitenin tüm yapıları ile güven, karşılıklı sorumluluk ve yeterli risk paylaşımının yaratılmasıyla mümkündür.