Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: BİLGİSAYAR BİLİMİ VE FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve psikolojik pedagojik eğitim kursları sunmaktadır. İlk yarıyılda 3 ders zorunludur ve 3 dersin bir listesinden seçilmektedir. Tüm dersler bir sömestir. Her konu için bir sömestrde 75 saat aktif öğretim vardır. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir. İkinci dönem bağımsız araştırma ve yüksek lisans tezinin yazılması için ayrılmıştır.

Çalışma programı hedefleri

Çalışma programının temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencileri çağdaş toplumda Bilgisayar Bilimi ve Fizik alanlarında açık bir şekilde tanımak ve ilerlemelerini tanımlamak için eğitmek,
  • Öğrencilerin orta ve ilköğretimde öğretim için yeterlilik kazanmaları için.

Çalışma programı amaçları

  • Bilgisayar Bilimi ve Fiziği alanında öğrencilere kaliteli genel ve profesyonel eğitim vermek,
  • Bilgisayar Bilimleri ve Fizik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve edebilmek,
  • Öğretimde yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerle iletişim kurmak.

Mezun öğrencilerin yeterliliği

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler, ilk ve orta öğretim düzeyinde Bilgisayar Bilimleri ve Fizik alanındaki çalışma programlarının başarılı bir şekilde öğretilmesi için gerekli profesyonel, didaktik ve metodolojik yanı sıra öğretim ve psikolojik yeterlilikleri elde edecek. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.