Eğitim Süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS
Akademik ünvanı: BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MATEMATİĞİ YÜKSEK LİSANS

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve psikolojik-pedagojik eğitim kursları sunmaktadır. İlk yarıyılda 3 ders zorunludur ve 3 dersin bir listesinden seçilmektedir. Tüm dersler bir sömestir. Her konu için bir sömestrde 75 saat aktif öğretim vardır. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir. İkinci dönem bağımsız araştırma ve yüksek lisans tezinin yazılması için ayrılmıştır.


Çalışma programı hedefi

Çalışma programının temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencileri çağdaş toplumda Bilgisayar Bilimi ve Matematik alanlarında açık bir şekilde tanımak ve tanımlamak için yetiştirmek,
  • Öğrencilerin orta ve ilköğretim öğretiminde yeterlilik kazanmak.


Çalışma programı amaçları

  • Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarındaki öğrencilere kaliteli genel ve profesyonel eğitim vermek,
  • Bilgisayar Bilimi ve Matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve kazandırmak,
  • Öğretimde yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerle iletişim kurmak.


Mezun öğrencilerin yeterliliği

Öğrenim programında uzmanlaşarak öğrenciler, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarındaki çalışma programlarının başarılı öğretimi için gerekli profesyonel, didaktik ve metodolojik yanı sıra öğretim ve psikolojik yeterlilikleri elde edecek. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.