Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 ACTS
Akademik başlığı: Biyoloji Yüksek Lisans

Çalışma programı hedefi

Bu çalışma programının amacı, biyoloji alanında, aşağıdaki alanlarda genişletilmiş bilgi veren diploma akademik çalışmaların seviyesinde öğrencileri yetiştirmektir:

  • Bilimsel-araştırma laboratuvarları, botanik bahçeleri, doğal tarih müzeleri, milli parklar, akredite kalite kontrol laboratuarları, biyoteknoloji laboratuvarları, araştırma laboratuarları, çeşitli biyoteknoloji alanlarında çeşitli faaliyetler yürütebilen ve yönetebilen uzman-biyologların eğitimi, izleme ve çevre koruma ve sanayi, tarım, ilaç gibi çeşitli alanlarda çalışmak;
  • İlk ve orta öğretimde öğretim için yeterlilik kazanmak.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programı amaçları şunlardır:

  • özellikle fizyolojiye ve tıpta uygulanmasına vurgu yaparak, biyoloji alanındaki temel teorik, metodolojik ve uygulama boyutlarını öğrencilere öğretmek,
  • Uygulamalı problemlerin çözümünde edindiği bilgileri uygulamak için nitelikli olma;
  • İleri düzeyde öğrenme için gerekli bilgi edinme.


Mezun olmuş çalışmaların yeterlikleri

Bu çalışma programına hakim olarak, öğrenci, Biyoloji, Doğa Bilimleri ve Matematik önde gelen Avrupa fakültelerinde de edinilen genel ve özel yeterlilikler kazanır.

Çalışma programının tamamlanmasıyla kazanılan yeterlilikler şunlardır:

  • Biyolojik problemlerin çözümünde metodolojik prensiplerin benimsenmesi (nicel ve nitel analiz, biyolojik modellerin kullanımı);
  • Biyoloji alanında özellikle fizyolojiye ve tıpta uygulanmasına vurgu yaparak, yüksek nitelikli ve analitik etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilere hakim olmak;
  • Biyoloji bilimi ve uygulamalarındaki başarıları ve uygulanışlarını takibi;
  • Pratik problemlerin çözümünde bilgiyi uygulama becerisi.