Eğitim Süresi : 1 yıl (iki yarıyıl), 60 AKTS 
Akademik ünvan: İKTİSAT

 

Çalışma Programı Yapısı

Öğretim, öğrenciler, profesörler ve genç meslektaşlar arasında sürekli iletişim, konferanslar, seminerler, istişareler ve gazetelere rehberlik ederek organize edilmektedir.

Diploma Akademik Çalışmaların çalışma programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenci tüm zorunlu dersleri ve çalışma programının öngördüğü seçmeli derslerin nüvesini geçmek zorundadır.

Öğretme biçimleri öğretme türüne bağlıdır ve aktif öğretim, bağımsız öğrenci araştırması, testler, sınavlar, tez odaklı araştırma ve final diploma kağıdının yazımı olabilir.


Çalışma programı hedefleri

Bu çalışma programının amacı, aşağıdaki alanlarda bilginin derinleştirilmesini sağlayan ekonomi alanında öğrencilerin eğitimidir:

  • modern makroecnomik teori ve politika (piyasa ekonomilerinin nasıl işlediğinin anlaşılması ve formülasyonun ve ekonomik politikanın gerçekleştirilmesinin etkileri);
  • küreselleşme ve geçiş sürecinin makroekonomik ve mikroekonomik yönleri;
  • AB’de ve geçiş halindeki ülkelerde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın birçok faktör ve yönünün anlaşılması;
  • işletmelerin kurumsal yönetimi.


Çalışma programı amaçları

Bu programın temel amaçları şunlardır:

  • öğrencilerin iktisadi kalkınmanın yönetimi ve yönetimi alanındaki temel kuramsal, metodolojik ve uygulama boyutlarına girişleri;
  • Modern iktisat teorisinin ve pratiğinin önemli açık sorularına yönelik bir anlayış ve daha fazla çalışma için öğrencilerin eğitimi;
  • Öğrencilerin, yaptıkları çalışmalarda, öncelikle bağımsız araştırmaları ve modern iktisat biliminin ve pratiğinin ilgili sorunlarının bağımsız teorik ve pratik algılarına yönelik bilgi ve teknikleri edinme tezindeki yüksek lisans tezinin araştırılması ve yazılması sırasında eğitim.


Mezun öğrencilerin yeterliliği

Öğrenciler, ulusal ekonomik kalkınmanın ve ekonomik politikanın gerçekleştirilmesinin yanı sıra mevcut teorik ve pratik ekonomik eğilimlerin bağımsız takibinin niteliksel ve niceliksel analizine de uygundur. Bir yüksek lisans da doktora çalışmalarına devam etmek için yeterli niteliklere sahiptir.