Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS 
Akademik ünvanı: Gıda Mühendisliği

 

Çalışma programı hedefleri

Çalışma programının temel amacı, aşağıdaki alanlarda bilginin derinleştirilmesini sağlayan, Diploma Akademik Çalışmalar düzeyinde, gıda teknolojisi alanında öğrencilerin eğitimidir:

 • Bilimsel araştırma laboratuvarlarında, akredite kalite kontrol laboratuarlarında, biyoteknolojik ve gelişim laboratuvarlarında; çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme ve yönetme ve gıda teknolojisine ilişkin uygulama bilgisi gerektiren alanlarda politika oluşturma becerisine sahip profesyonellerin eğitimi;
 • Çevresel izleme konusunda uzmanlaşmış kurumların politikalarını yönlendirmek ve oluşturmak için profesyonellerin oluşturulması;
 • Ortaokul eğitimi düzeyinde öğretim için yeterlilik;
 • Endüstri, eğitim veya araştırma alanlarında daha ileri çalışmalar için eğitim;
 • Genel olarak gıda teknolojisinin gelişimini teşvik etmek. 


Çalışma programı amaçları

 • Gıda Teknolojisi alanındaki araştırmanın temel kuramsal, metodolojik ve uygulama boyutlarını öğrencilere aktarmak;
 • Sürdürülebilir kalkınma prensiplerine göre çevre korumasının gerekliliğinin bilincini geliştirmek;
 • Pratik problemlerin çözümünde gerekli bilginin uygulanması için yeterliliğin kazanılması;
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini geliştirmek;
 • Daha fazla iyileştirme için gerekli bilgiyi elde etmek;
 • Kalitatif ve kantitatif analiz yeteneklerini ve iş kalitesinin, kendi ve asosiyanatlarının değerlendirilmesini geliştirmek.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler aşağıdakiler için yeterlilik kazanacaklardır:

 • Gıda teknolojisi sorunlarının çözümünde metodolojik prensiplerin kazanılması (yönlendirme işlemleri ve süreçleri);
 • Gıda Teknolojisi alanında son derece profesyonel faaliyetler gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrenmek, et ürün işleme ve süt ürünleri işleme teknolojisi alanlarında özel bir uzmanlık seviyesi ile;
 • Gıda teknolojisi bilim ve uygulamasının başarılarını ve uygulamalarını takip ederek;
 • Gıda Teknolojisi alanında güncel bilgileri edinebilmek için profesyonel literatürün kullanılması;
 • Özel problemlerin çözümünde edinilen bilginin uygulanması;
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak bilginin başarılı bir şekilde iletilmesi ve genç nüfusun ekolojik bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra çevreye karşı doğru bir ekolojik tutum geliştirilmesi.