Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör, özel ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü, sosyal ihtiyaçlar ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi, bir anlamda özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarını gidermede görev paylaşımıyla ilgilenir. Kamu maliyesi, bu anlamda, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetlerin hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Maliye Bölümü, dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar “Maliye Teorisi”, “Bütçe ve Mali Planlama”, “Mali İktisat” ve “Mali Hukuk” tur.