Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl), 240 AKTS
Akademik ünvan: LİSANSÜSTÜ MATEMATİKÇİ

Çalışma programı yapısı

Çalışmaların ilk iki yılında tüm dersler zorunludur. Bunlar aracılığıyla öğrenci temel matematik, fizik, bilgisayar bilimi ve İngilizce bilgisini edinir. Daha sonraki yıllarda yapılan derslerin seçimi, öğrencinin matematiksel disiplinlere, iş sistemine ya da öğretime yönelmesini sağlar.

Çalışma programı amacı

Matematikte çalışma programı aşağıdaki tanımlanmış amaçlara sahiptir:

  • İlköğretim ve ortaöğretimde öğretim için yeterlilik kazanımı,
  • Matematik ve diğer alanlarda problem çözme, matematik uygulamalarının gerekli olduğu, gelişim ve bilimsel çalışmalara dahil olma ihtimalinin kazanılması,
  • Sosyal, hizmet, ekonomik ve diğer faaliyetlerde profesyonel ve kalifiye uzmanların ihtiyaçlarını karşılar.

Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amaçları şunlardır:

  • Matematik alanında bilgi ve becerilerin kazanılması ve aktarılması,
  • Matematiksel modellemenin yanı sıra, doğal, teknik, sosyal ve diğer bilimler ve mesleklerde matematiğin çeşitli uygulamalarının bilgisi,
  • Matematiksel kanıtın anlaşılması ve dolayısıyla genel durumlarda mantıksal tartışmaların elde edilmesi,
  • Matematiksel teknikleri kullanarak problemlerin yaratıcı çözülmesi için kapasite edinimi,
  • Matematikte ve uygulandığı diğer alanlarda daha fazla kendi kendine eğitim için yetenek.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Matematikte öğrenim programına hakim olarak, öğrenci, ilköğretim ve ortaokul düzeyinde matematik alanında eğitim programlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için profesör, didaktik-metodolojik ve pedagojik-psikolojik yeterlilik kazanacaktır. Öğrenciler, analitik düşünme, temel matematik bilgisi, istatistik bilgisi ve çeşitli problemlerin çözümü için matematiksel modelleme kapasitesini içeren toplum, sosyal yönetim ve kamu ve özel sektördeki çeşitli teknik meslekler ve meslekler için yeterli derecede nitelikli hale gelecektir.