Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 ЕCTS
Akademik ünvan: RAHABİLİTASYON

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve rehabilitasyon alanında dar meslek konularının seçimi dersleri vermektedir. Her bir konu 3 ile 8 AKTS arasında değerlendirilir ve final yazısı 7 AKTS ve klinik-mesleki pratikte 5 AKTS’dir. Deneklerin çoğunda her sömestrde 60 – 75 saat aktif öğretim vardır. Klinik-meslek pratiği ve final kâğıdı için her sömestrde 120 saat vardır.

Çalışma programı hedefleri

Çalışma programı öncelikle modern rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için personel yetiştirmelidir. Başlangıç ​​noktaları:

  • Eğitim, rehabilitasyon ve tedavi, spor, rekreasyon, turizm, korunma ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi konularında kamu ve özel kuruluş ve kuruluşlarda bir meslek ve istihdam seçme seçeneğini sunmalıdır.
  • Öğrencilerin modern bilimsel ve teknik gelişmeleri bağımsız olarak izlemelerini, kazanmalarını, geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin temel akademik çalışmaları tamamladıktan sonra diploma akademik çalışmalarına kayıt olmalarını sağlamak.

Çalışma programı amaçları

Bu çalışma programı, modern bilim zorluklarını karşılayan yüksek kaliteli çalışmalar ve rehabilitasyon personelinin eğitimini sağlar:

  • Modern bilimsel yaklaşımların ve başarıların sürekli takip edilmesi ve modern müfredat yoluyla öğrencilere aktarılması,
  • Gelişmiş Avrupa üniversite merkezlerinde uygulanmakta olan modern bilgi, yöntem ve bilimsel tekniklerin aktarılması ve ülkedeki yükseköğretim sisteminin iyi uygulamaları.

Öğrencilerin eğitiminin teorik ve pratik bölümleri aracılığıyla, mezun olduktan sonra spor, rekreasyon, eğitim, sağlık koruma, turizm, spa ve diğer kurum ve kuruluşlardaki bilgilerini başarılı bir şekilde uygulamalarına imkan tanınmalıdır.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Mezun terapistler kamu veya özel kurumlarda bağımsız olarak çalışabilirler. Çalışma kapsamı: ortopedi, travmatoloji, torasik cerrahi, vasküler cerrahi, nöroloji, geriatri, jinekoloji ve obstetrik (doğum için hazırlık, pelvik organ destek tedavisi ve benzeri), iç hastalıkları, onkoloji, spor hekimliği, nöropediatri vb.