Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 ЕCTS 
Akademik unvan: Terapi ve Rehabilitasyon

 

Çalışma programı yapısı

Toplam 6 konudan (mesleki klinik uygulama ve final ödevi dahil) 2 konu zorunludur. Mesleki-klinik uygulama ve final raporu Üniversitelerin tesislerinde yürütülmektedir. 4 denekten oluşan bir grubun (Rehabilitasyon, Özel İhtiyaçlara Yönelik Rehabilitasyon, Önleme ve Rehabilitasyonda Kinesiyoloji Analizi) 3 dersi seçmeli olarak yapılmaktadır.

Çalışma programı hedefleri

Çalışma programı öncelikle modern rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için personel yetiştirmelidir. Başlangıç ​​noktaları:

  • Eğitim, rehabilitasyon ve tedavi, spor, rekreasyon, turizm, korunma ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi konularında kamu ve özel kuruluş ve kurumlarda meslek ve istihdamın seçmeli seçimini sağlamak,
  • Öğrencilerin modern bilimsel ve teknik gelişmeleri bağımsız olarak takip etmelerine, kazanmalarına, geliştirmelerine ve uygulamalarına olanak sağlamak,
  • Öğrencilerin yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına kayıt olmalarını sağlamak.

Çalışma programı amaçları

Bu çalışma programları, modern bilim zorluklarını karşılayan yüksek kaliteli çalışmalar ve rehabilitasyon personelinin eğitimini sağlar:

  • Modern bilimsel yaklaşımların ve başarıların sürekli izlenmesi ve modern müfredat yoluyla öğrencilere aktarılması,
  • Gelişmiş Avrupa üniversite merkezlerinde uygulanmakta olan modern bilgi, yöntem ve bilimsel tekniklerin aktarılması ve ülkedeki yükseköğretim sisteminin iyi uygulamaları.

Eğitimin teorik ve pratik kısmı aracılığıyla, öğrencilerin mezun olduktan sonra spor, rekreasyon, eğitim, sağlık koruma, turizm, kaplıcalar ve diğer kurum ve kuruluşlardaki bilgilerini başarılı bir şekilde uygulamaya koymaları sağlanmalıdır.

Günlük aktivitelerde, öğrenciler, çalışma programının tamamlanmasından sonra, çeşitli hasta grupları ile birlikte kullanımlarının etkilerini doğrulamak ve değerlendirmek için yeni programlar oluşturabilirler.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Master terapistler kamu veya özel kurumlarda bağımsız olarak çalışabilirler. Çalışma kapsamı: ortopedi, travmatoloji, torasik cerrahi, vasküler cerrahi, nöroloji, geriatri, jinekoloji ve obstetrik (doğum için hazırlık, pelvik organ destek tedavisi ve benzeri), iç hastalıkları, onkoloji, spor hekimliği, nöropediatri vb. alanlarda yeterliliğe sahip olurlar.