Bölümde eğitim dili Rusçadır. Öğrencilere; okuma, dinleme, konuşma, yazma gibi dil etkinlikleri için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra Rus Edebiyatı, Rusya Tarihi ve Rus Kültürü dersleri de verilmektedir. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilere çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunarak onlara çalışma ve bilimsel araştırma yapma becerilerini kazandırabilmeyi hedefler.

Bölümden mezun olan öğrenci eğitimini devam ettirmek için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.