Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTMENLİĞİ

 

Çalışma programı yapısı

Eğitimin, ön-sınav şartlarının tamamlanmasını ve seçilen derslerde final sınavlarına hazırlanmasını sağlayan konferanslar, işitsel, laboratuvar uygulamaları ve istişareler yoluyla yapılması planlanmaktadır.

Bu çalışma programının tüm konuları, 7 ile 8 AKTS arasında değişen bir dönem dersleridir. Bu çalışmanın 6 dersten (lisansüstü uygulama ve final ödevi dahil olmak üzere) 2 dersi zorunlu ve 2 tanesi 3’er gruptan seçmeli derslerdir.

 

Çalışma programı hedefleri

  • Öğrencilerin modern bilimsel ve teknik başarıları bağımsız olarak takip etmelerini, edinmelerini, geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak,
  • Mezun olduktan sonra doktora çalışmalarına mezun olma şansını vermek,
  • Spor ve beden eğitimi alanında işgücü piyasasının talep ettiği teorik ve pratik bilgileri kazanma,
  • Bölgesindeki nüfusun niteliklerinin iyileştirilmesi.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amacı öğrenciler:

  • Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal, genel ve özel, program-metodolojik ve metodolojik bilgi edinme,
  • Bilgilerini kullanmak ve spor, spor ve rekreasyon, eğitim, koruyucu sağlık, turizm, spa ve diğer kurum ve kuruluşlarda uygulamak için nitelikli hale gelmek,
  • Yeni bilimsel bilginin üretilmesinde, yeni bilimsel bilginin üretilmesinde ve modellenmesinde ve değerlendirilmesinde, çalışmalarına modern bilimsel bilgi edinme, katılma ve işbirliği yapma konusunda nitelikli olma.
  • Doktora çalışmalarında daha ileri ilerleme için gerekli koşulları oluşturmak.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Bu çalışma programı, aşağıdaki meslekler için belirli bir profil profesyonelleri hazırlar:

  • Okul öncesi eğitimden üniversiteye, polise ve askeri akademilere kadar tüm sektörlerde ve eğitim sistemindeki beden eğitimi sisteminde eğitim çalışması.