Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans Programı ile öğrencilerini uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek küresel uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Program öğrencilere bugünün küresel piyasasında rekabet edebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret eğitimi sunmaktadır.

Programının amacı, uluslararası bir ortamda iş yapma süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan karmaşıklıkları anlayabilen, işletmenin farklı işlevsel alanlarında sahip oldukları bilgi ve becerileri uluslararası girişimlerine uygulayabilen mezunlar yetiştirmektir. Her bir öğrenci, İngilizcenin yanında uzmanlaşacağı bölgede konuşulan yabancı dile de hakim olacak, yurtdışında eğitim görme ya da staj yapması özendirilerek, uluslararası platformda kendisini söz sahibi yapacak bilgi ve tecrübeye üniversite yıllarında ulaşacaktır.

Akademik Program

Öğrenciler, işletmenin bütün alanlarını kapsayan modern bir işletme eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yabancı dil öğrenecek, çok uluslu şirketlerde yönetim, uluslararası iş yapma pratikleri ve stratejik planlama konularında gerçek hayat uygulamalarının da işleneceği bir eğitim göreceklerdir. Program süresince uluslararası kurumsal sorumluluk ve kültürlerarası iletişime vurgu yapılacak, üniversitenin girişimcilik ruhu üzerinde durulacaktır. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri bölgelerin iş yapma koşullarını, fırsat ve kırılganlıklarını uygulamalı dersler ve bitirme projeleri ile yakalayabileceklerdir.