Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji, bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelemesi şeklinde tanımlanırken; Uygulamalı Psikoloji, insan davranışlarıyla ilişkili problemlerin çözümünde psikolojik bilgi birikiminin profesyonelce uygulanması olarak kabul edilmektedir. Amaç, kişisel ve sosyal problemleri çözmeye yardımcı olmak adına psikolojideki kuramsal yaklaşımlardan faydalanmaktır.

Program, son 15 yıldır dünya çapında yaygınlıkla kullanılan psikolojik danışmanlık ve uygulamalı psikoloji yöntemleri alanında eğitim vermeyi hedeflemektedir. Başka bir değişle program, psikolojinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış; eğitim, endüstri ve sağlık alanlarında aranan bir eleman olarak görev yapabilecek, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş psikologlar yetiştirmektedir.

Psikoloji Bölümünün ders programı, öğrencilerimizin temel psikoloji öğretimi dışında, Uygulamalı Psikoloji ve Endüstriyel Psikoloji alanlarında oldukça donanımlı yetişmelerini sağlayacak çeşitlilikte olup teorik bilginin yanı sıra uygulamaya da yer vermektedir. Psikoloji Bölümü mezunları, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yer alan eğitim, endüstri ve sağlık alanlarındaki kurumlarda aranan birer eleman olarak görev yapmaktadırlar. Onların, gerek rehberlik servislerinde gerekse klinik psikolog olarak etkinliklerinde elde ettikleri başarıda, güçlü bir temele sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri önemli bir faktördür.